Reglementen

“Op het Grotius zijn wij scherp op herkenning en erkenning van talent”

Algemene schoolregels

Iedereen op het Grotius College moet zich zo gedragen dat de goede gang van zaken in en rond de school niet wordt gehinderd. De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:

Respect voor elkaar, in houding en gedrag.
Respect voor elkaars belangen en eigendommen.

Lees meer over de algemene schoolregels.

Klachtenregeling

Hoewel we vanuit het Grotius College ons inzetten om het onderwijs en de organisatie naar wens te laten verlopen, bestaat er natuurlijk altijd de kans dat leerlingen en ouders niet tevreden zijn over het onderwijs, de organisatie, de dienstverlening, de bejegening of de kwaliteit. Daarom is er een klachtenprocedure, die u hier kunt downloaden. U kunt ook een exemplaar opvragen bij ons directiesecretariaat via info@grotiuscollege.nl.

Onderwijsgeschillen

U kunt ook een klacht indienen bij Onderwijsgeschillen, de onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert. Onderwijsgeschillen geeft een advies aan het bestuur, dat uiteindelijk een besluit neemt over een klacht. U kunt hen bereiken op het volgende postadres: Postbus 85191, 3508 AD Utrecht of kijk op www.onderwijsgeschillen.nl.

Download hieronder de betreffende documenten voor meer informatie.

Verlof aanvraag
Regeling Schorsen van Verwijderen
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Regeling Passend Onderwijs 
Regeling voor het gebruik van internet 
 

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.iskgrotius.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid
 Cookies NIET accepteren