MR

“Op het Grotius zijn wij scherp op herkenning en erkenning van talent”

Medenzeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van het Grotius College bestaat uit personeel, ouders en leerlingen. De MR praat mee over alle locaties voor voortgezet onderwijs van het Grotius College. De MR vergadert maandelijks. Naast de MR-vergaderingen vinden er overleggen plaats met de locatieraden. Agenda's en notulen kunnen worden opgevraagd via onderstaande contactgegevens.
 

Instemmingsrecht en adviesrecht

Bij beleidsmatige besluiten van het schoolbestuur heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is precies te lezen over welke zaken de MR instemmings- dan wel adviesrecht heeft.

Voorbeelden waar de MR met het schoolbestuur over praat zijn de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen.
 

Samenstelling

De ISK Grotius MR bestaat uit 4 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.

 • Personeelsgeleding: 
  M. (Martine) Vermeulen, PMR ISK, Voorzitter
  E. (Erik) Alblas, PMR ISK

 • Oudergeleding:
  J. (Jessica) Immens, OMR ISK

 • Leerlinggeleding:
  R. (Rana) Ashraf, LMR ISK

Contact

De MR is bereikbaar via e-mail: mr.isk@grotiuscollege.nl of per post aan de MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.
 

MR reglementen

Download binnenkort hier de nieuwste versies van het reglement MR of het Huishoudelijk reglement MR.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.iskgrotius.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid
 Cookies NIET accepteren