MR

“Goed bestuur kan niet zonder goede medezeggenschap.”

Medenzeggenschap


ISK Delft heeft een actieve Medezeggenschapsraad (MR). Binnen deze medezeggenschapsraad zijn personeelsleden, leerlingen en ouders actief. 
De MR vergadert eens per 6 weken en maakt van deze vergaderingen ook notulen. 
Binnen de MR wordt er gesproken over schoolgids, ouderbijdrage of het taakbeleid van docenten en heeft hier advies of instemming op. Meer informatie hierover is terug te lezen op www.infowms.nl
 

Instemmingsrecht en adviesrecht

Bij beleidsmatige besluiten van het schoolbestuur heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is precies te lezen over welke zaken de MR instemmings- dan wel adviesrecht heeft.

Voorbeelden waar de MR met het schoolbestuur over praat zijn de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen.
 

Samenstelling

Leden binnen de MR ISK Delft:

 • Personeelsgeleding: 
  M. (Martine) Vermeulen, voorzitter
  E. (Erik) Alblas, secretaris / penningmeester

 • Oudergeleding:
  Vacant

 • Leerlinggeleding:
  A. leonard Javier
   

Contact

De MR is bereikbaar via e-mail: mr@iskdelft.nl of per post t.a.v MR ISK Delft, Clara van Sparwoudestraat 6, 2612 SP Delft 
Telefoonnummer: 015-800081
 

MR reglementen

De MR is wettelijk verplicht om het statuut, het huishoudelijk reglement  en het jaarverslag te publiceren. Deze documenten zijn hieronder terug te vinden als pdf-bestand. Deze openen in een nieuw venster. De notulen zijn op te vragen via mr@iskdelft.nl

Jaarverslag_MR ISK_Delft 2022
Huishoudelijk regelement MR ISK Delft
Reglement MR ISK Delft - 2022-2023
 

Vergaderdata:

5 september 2022 9 januari 2023 1 juni 2023
17 oktober 2022 13 februari 2023 26 juni 2023 (laatste vergadering)
21 november 2022 20 april 2023  

                                                                     
                   
                                                       
                                                      

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.iskgrotius.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid
 Cookies NIET accepteren