Financiële informatie

Boeken

Algemene ouder- en leerlingenbijdrage

Het Grotius College onderschrijft de gedragscode voor schoolkosten die in 2009 is opgesteld. Deze code is opgesteld om te stimuleren dat scholen de schoolkosten transparanter maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Klik hier om deze gedragscode te downloaden.

De scholen in Nederland worden betaald door de overheid. Op basis van het aantal leerlingen, het soort leerlingen en het type onderwijs ontvangt elke school een vergoeding. Met deze vergoeding kan het basisonderwijspakket worden verzorgd. Maar we doen graag meer voor onze leerlingen en daarom vragen we een vrijwillige bijdrage van € 110,-. Deze is op te splitsen in een leermiddelenbijdrage en een algemene ouderbijdrage.

De algemene ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 38,00 per leerling. Van deze bijdrage worden onder andere de volgende activiteiten gefinancierd:

- sportactiviteiten
- culturele activiteiten (bijvoorbeeld museumbezoek)
- klassenactiviteiten
- ouderraad (€ 3,00).

De leermiddelenbijdrage is voor het schooljaar 2017-2018 vastgesteld op € 72,00 per leerling.

Deze ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt voor:
- het up-to-date houden van de mediatheek
- extra leer- en hulpmiddelen
- reproductiekosten, het onderhoud van de website
- gratis wifi voor de leerlingen
- gebruik van diverse schoolbrede software via de schoolaccounts van de leerlingen.

Het IBAN nummer van de school is: NL87 RABO 0358 2389 86, ten name van het Grotius College te Delft.

Online betalen

Ieder jaar ontvangt u van ons een factuur met betrekking tot de (vrijwillige) ouderbijdragen. Vanaf half oktober 2017 kunnen de betaling van de ouderbijdrage, kennismakingsdagen, reizen en overige kosten digitaal via iDeal worden voldaan. U kunt dan kiezen of u direct het gehele bedrag betaalt of in termijnen. De betaaloptie zelf overmaken (door middel van een overschrijving) is ook toegevoegd.

Tegemoetkoming schoolkosten

Is uw inkomen niet zo hoog, bent u woonachtig in Delft en heeft u schoolgaande kinderen tussen de 4 en 17 jaar? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen om de schoolkosten te betalen via de Delftpas.
De tegemoetkoming is er voor gezinnen met een gezamenlijk netto inkomen dat lager is dan € 1.510,- per maand. Als u hieraan voldoet, kunt u voor € 5,- een Delftpas kopen. Uw inwonende kinderen krijgen dan ieder een gratis Delftpas. Mocht uw kind in het bezit zijn van een Delftpas, dan verzoeken wij u hiervan een kopie (voor- en achterkant) met naam en klas in te leveren bij de administratie. Na ontvangst van de pas zullen wij de schoolkosten verminderen met € 120,00.
Wilt u meer informatie over de Delftpas en de tegemoetkoming in de schoolkosten? Kijk dan op www.delftpas.nl.

Boeken

De boeken voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs zijn gratis. De portokosten zijn voor rekening van de school. Van Dijk Boeken rekent een vrijwillige borg van € 75,-. Deze borg wordt in rekening gebracht aan het begin van de schoolcarrière van een leerling en wordt door Van Dijk aan het eind van deze schoolperiode aan ouders teruggestort, mits alle boeken in een goede staat zijn ingeleverd.

Lockers/kluisjes

Alle leerlingen kunnen gebruik maken van een locker. Hiervoor wordt een borg van € 15,- gevraagd. Deze wordt bij het beëindigen van de schoolcarrière teruggestort, na inlevering van beide sleutels. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor een goed gebruik van hun locker.

Verzekeringen

Tijdens buitenlesactiviteiten en schoolreizen zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en verlies/diefstal van eigendommen. Tijdens (maatschappelijke) stages zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen.

ANBI Status

Schenken met fiscale voordelen

De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft is sinds 2013 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekken van de belasting. U kunt eenmalig of structureel schenken. Verdere informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl.Enkele bestedingsdoelen

Wij vinden het van belang dat al onze leerlingen mee kunnen doen aan alle schoolactiviteiten. De laatste jaren word het voor ouders die beschikken over een laag inkomen steeds moeilijker om de vrijwillige schoolkosten te betalen. De afgelopen jaren ontvangt de school hooguit 90% van de gefactureerde schoolkosten. Om te voorkomen dat wij diverse activiteiten moeten gaan schrappen of leerlingen uit moeten sluiten van activiteiten kunnen we uw donaties/giften gebruiken om onze jaarlijkse activiteiten door te laten gaan en deze voor iedere leerling toegankelijk te houden.
 

  • Bankrekeningnummer Grotius College: NL18BNGH0285148117
 
  • RSIN/fiscaal nummer ANBI 822416621

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.iskgrotius.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid
 Cookies NIET accepteren