MR

Kinderen Scheikunde

“Op het Grotius zijn wij scherp op herkenning en erkenning van talent”

Medenzeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) van het Grotius College bestaat uit personeel, ouders en leerlingen. Deze MR praat mee over alle locaties voor voortgezet onderwijs van het Grotius College.

WIE ZITTEN ER IN DE MR?

De MR van het Grotius College bestaat uit 20 leden, de helft hiervan behoort tot het personeel en de andere helft bestaat uit ouders en leerlingen.

•    Personeelsgeleding:
R. (Roland) Wubben, PMR J8
M. (Marvin) de Kempenaer, PMR J8
L. (Loes) Vermeij, PMR J8 
J. (Joke) van Buitenen, PMR Sc Delfland
T. (Theo) de Kruijk, PMR Sc Delfland
M. (Martine) Vermeulen, PMR ISK
E. (Esther) van Laak, PMR Praktijkschool
S. (Simone) Woltman, OOP schoolbreed
2 x vacature, PMR

•    Oudergeleding:
T. (Ton) van Munster, OMR J8
W. (William) Rengelink, OMR J8
M. (Martina) Moerman, OMR J8
2 x vacature, OMR 

•    Leerlinggeleding:
A. (Anne) van Munster, LMR J8
Y. (Ytke) Feijen, LMR J8
F. (Felix) Witteman, LMR J8
R. (Renske) Zeppenfeldt, LMR J8
vacature, LMR
 
CONTACT
De MR is bereikbaar via e-mail: mr@grotiuscollege.nl of per post aan de MR van het Grotius College, Postbus 470, 2600 AL Delft.
 
VERGADERINGEN
In het schooljaar 2020-2021 wordt er op onderstaande data vergaderd met de voltallige MR:
14 september 2020
12 oktober 2020
9 november 2020
14 december 2020
18 januari 2021
8 februari 2021
15 maart 2021
19 april 2021
17 mei 2021
14 juni 2021 
15 juli 2021 (optioneel)
 
Naast de MR vergaderingen vinden er overleggen plaats met de locatieraden. 
Agenda's en notulen kunnen per mail worden opgevraagd: mr@grotiuscollege.nl
Iedere school is wettelijk verplicht een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. 
 
INSTEMMINGSRECHT EN ADVIESRECHT
Bij beleidsmatige besluiten van het schoolbestuur heeft de MR soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat een besluit alleen doorgevoerd mag worden als de MR haar instemming heeft gegeven. Adviesrecht betekent dat de schoolleiding het advies naast zich neer mag leggen. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is precies te lezen over welke zaken de MR instemmings- danwel adviesrecht heeft.
Voorbeelden waar de MR met het schoolbestuur over praat zijn onder andere de begroting van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het kiezen van leermethodes en verbeteringen van het onderwijs in het algemeen. Er is één MR voor alle vestigingen.
 
MR REGLEMENTEN
Download het reglement MR of het Huishoudelijk reglement MR.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van het www.iskgrotius.nl plaatsen cookies als u hiermee instemt. Als u deze cookies niet wilt, kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen media van deze partijen via onze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren, maar deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Lees meer over het cookiebeleid
 Cookies NIET accepteren